Tag: Strony internetowe

Strony internetowe to zbiór powiązanych ze sobą dokumentów udostępnionych w Internecie, dostępnych za pomocą przeglądarki internetowej.