Tag: Reaserch

Research, czyli badania naukowe, to systematyczny proces zbierania i analizy danych w celu zdobycia nowej wiedzy.