Tag: Prawa autorskie

Prawa autorskie to prawa przyznawane autorom do ich dzieł, chroniące przed nieautoryzowanym kopiowaniem i rozpowszechnianiem.