Tag: Wizualizacja informacji

Wizualizacja informacji to proces przedstawiania danych w formie graficznej w celu ułatwienia zrozumienia i analizy.