Proces decyzyjny określania zakresu działalności i kierunków rozwoju przedsiębiorstwa na podstawie analizy obecnej i przyszłej sytuacji rynkowej.

Strategiczne planowanie marketingowe (SPM)

Proces decyzyjny określania zakresu działalności i kierunków rozwoju przedsiębiorstwa na podstawie analizy obecnej i przyszłej sytuacji rynkowej.

Etapy procesu strategicznego planowania marketingowego

 1. Określenie misji firmy, wyodrębnienie centrów zysku (np. produktu, linii produktów, obsługiwany rynek, oddział).
  • Odpowiada na pytania: po co działamy? jaki jest zakres przedsięwzięć? jakie powinny być kierunki rozwoju? jaką wartość kreujemy dla rynku?
 2. Przygotowanie analizy sytuacji
  • Proces gromadzenia i przetwarzania interpretacji i udostępniania informacji zewnętrznych i wewnętrznych, co pozwala na identyfikację krótko- i długookresowych problemów decyzyjnych oraz przedstawia możliwości ich rozwiązania.
  • Umożliwia: ustalenie pozycji przedsiębiorstwa na rynku, porównanie z konkurentami, określenie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, zasobów, organizacji i oferty marketingowej, rozpoznanie szans i zagrożeń wynikających z sytuacji rynkowej, ocenę warunków dla przyszłych działań marketingowych.
 3. Opracowanie strategii
  • wyznaczenie celów i zadań
  • sformułowanie strategii alternatywnych
  • wybór najlepszej strategii
 4. Przygotowanie planów taktycznych
 5. Określenie konsekwencji finansowych planu marketingowego
 6. Organizacja, wdrożenie i kontrola realizacji strategii

Strategia marketingowa

Wyznacza podstawowy kierunek działalności przedsiębiorstwa. Odpowiada na pytania kim są klienci firmy, jakie mają potrzeby i w jaki sposób firma może je zaspokoić.

Stosowane techniki

 • Analiza SWOT, służąca do badania szans i zagrożeń w otoczeniu firmy oraz siły i słabości tkwiących wewnątrz przedsiębiorstwa;
 • Analiza pięciu sił Portera oceniająca siłę przedsiębiorstwa na rynku;
 • Macierz BCG – metoda opracowana przez Boston Consulting Group, pozwalająca na ocenę siły produktów na rynku;
 • Analiza tzw. kluczowych czynników sukcesu, które są niezbędne do osiągnięcia założonych celów.

Plan marketingowy

Uszczegółowienie strategii w wymiarze krótkookresowym.

Elementy planu marketingowego

 • Opis rynku w aspekcie potencjalnych klientów;
 • Opis rynku w aspekcie konkurencji;
 • Przewidywane zmiany w otoczeniu konkurencyjnym oraz konsumpcyjnym;
 • Skrócony opis możliwości produkcyjnych firmy;
 • Sprecyzowanie celów i zadań marketingowych;
 • Opis produktu
 • Planowane ceny
 • Kanały dystrybucji
 • Metody promocji
 • Harmonogram działań wraz z budżetem
 • Przewidywane efekty działań marketingowych.

Inne metody pomocne przy budowie planu marketingowego

 • Badania ankietowe rynku;
 • Analizy rynku z wykorzystaniem dostępnych danych (roczniki statystyczne, artykuły branżowe, internet);
 • Prognozowanie trendów;
 • Analiza konkurencji (badanie cen, oferty, planów, kondycji finansowej, itd.)

Praca kontrolna z Działalności gospodarczej w branży informatycznej w ramach zajęć prowadzonych przez p.Iwonę Cąbrowską.


Bibliografia

 1. Strategia marketingowa plan marketingowy,”Info Consulting”, [dostęp: 20 listopada 2014].
 2. Analiza SWOT, „Wikipedia : wolna encyklopedia”, [dostęp: 20 listopada 2014].
 3. Analiza strukturalna sektora, „Wikipedia : wolna encyklopedia”, [dostęp: 20 listopada 2014].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.