Sprawa niepełnosprawnych w polskim prawie pocztowym, telekomunikacyjnym, budowlanym i autorskim.

Utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie. Utworem rozpowszechnionym będzie więc ten, który za zgodą twórcy jest przenoszony na nośnikach materialnych i udostępniony publicznie, ale także wystawiony w muzeum, wyświetlony w kinie, odtworzony podczas imprezy publicznej, zamieszczony w Internecie czy nadany za pośrednictwem radia lub telewizji.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

W sierpniu 1945 roku UMK było tylko na papierze, nie miało pomieszczeń, ludzi, ani sprzętu i urządzeń. Na pierwszym posiedzeniu ustalono władze uczelni oraz wydziałów: matematyczno-przyrodniczego i humanistycznego z tymczasową sekcją Sztuk Pięknych. Należało także ustalić gdzie umieścić ludzi napływających do Torunia oraz uporządkować budżet uczelni. 

Polityka Młodzieżowa Unii Europejskiej

Polityka Młodzieżowa Unii Europejskiej obejmuje te działania polityczne Wspólnoty, których adresatem jest młodzież, a więc wchodzące w zakres innych polityk, zwłaszcza zdrowotnej, zatrudnienia, edukacji, informacyjnej, tworzące autonomiczną politykę młodzieżową, realizującą cele zaangażowania obywatelskiego młodzieży, włączenia młodych ludzi w życie polityczne i społeczne, promowania wielokulturowości, otwartości i postaw proeuropejskich.

Evergreen

Projekt Evergreen, stworzony i rozwijany w Gruzji (Georgia Public Library Sernice) od września 2006 roku, ma na celu ułatwienie automatyzacji bibliotek. Evergreen to system biblioteczny, który jest oprogramowaniem typu open source, swobodnie na licencji GNU GLP, co pozwala na zupełnie darmowe pobieranie, modyfikację i korzystanie z oprogramowania każdego użytkownika Internetu.

HTML-kit 292

HTML-kit 292 to darmowe narzędzie służące do tworzenia stron internetowych, stworzone z myślą zarówno o początkujących, jak i zaawansowanych webmasterach. Program umożliwia w prosty sposób generowanie kodu HTML, XHTML i XML, przeprowadzanie jego walidacji, a także za pośrednictwem wbudowanego klienta FTP publikację rezultatów pracy w Internecie.

Gdańskie Bramy Wodne

W XIV w. Gdańsk znajdował się pod panowaniem Krzyżaków i rozpoczął się systematycznie zaludniać, rozbudowywać i wykształca się wieloczłonowy układ urbanistyczny miasta. Od strony Motławy, przynajmniej na niektórych odcinkach wzniesiono mur obronny. W linii tego muru od połowy XV w. założono na osiach ulic prostopadłych do rzeki, 8 bram wodnych.

Back to Top