Strony HTML

Moja przygoda z internetem rozpoczęła się dość wcześnie, bo już w szkole podstawowej. Dostępny w domu internet (jeszcze na impulsy) okupowała starsza siostra, a ja pierwsze kroki i to nie małe stawiałam na zajęciach informatyki. W szóstej klasie podstawówki stworzyłam swoją pierwszą stronę internetową w HTML, jeszcze bez tabelek, ale …

Gdańskie Bramy Wodne

W XIV w. Gdańsk znajdował się pod panowaniem Krzyżaków i rozpoczął się systematycznie zaludniać, rozbudowywać i wykształca się wieloczłonowy układ urbanistyczny miasta. Od strony Motławy, przynajmniej na niektórych odcinkach wzniesiono mur obronny. W linii tego muru od połowy XV w. założono na osiach ulic prostopadłych do rzeki, 8 bram wodnych.

Back to Top