Tag: Historia architektury

Historia architektury to nauka badająca rozwój i zmiany w dziedzinie projektowania i budowy budowli przez różne epoki historyczne.