Tag: Etyka

Etyka to dziedzina filozofii zajmująca się moralnością i wartościami. W kontekście różnych dziedzin może odnosić się do standardów postępowania.