Tag: Edytorstwo

Edytorstwo to proces redagowania i przygotowywania tekstu do publikacji. Edytorzy dbają o poprawność językową, stylistykę i zrozumiałość tekstu.