Tag: E-commerce

E-commerce, czyli handel elektroniczny, to prowadzenie transakcji handlowych za pomocą Internetu. Obejmuje zakupy online, płatności elektroniczne i inne aspekty biznesu online.