Tag: Dostępność

Dostępność odnosi się do łatwości dostępu do produktów, usług lub informacji, zwłaszcza dla osób z różnymi potrzebami i ograniczeniami.