Edukacja Informacyjna w Czechach

W latach 1948-89 dostęp do aktualnej informacji naukowej i wiedzy w bibliotekach akademickich był bardzo ograniczony – z powodów finansowych i ideologicznych. Po 1989 biblioteki i uczelnie mają okazję do rozwoju. W 1990 roku zostaje uchwalona ustawa Szkolnictwa Wyższego zapewniająca wolność akademicką, w szczególności prawo do prowadzenia badać naukowych i …

Księgozbiór Stanisława Wyspiańskiego

Księgozbiór Stanisława Wyspiańskiego nie zachował się w całości i nie ma źródeł, pozwalających ustalić jego pełny skład. Znamy obecnie w miarę dokładnie jedynie zawartość biblioteki z 1910 roku, wg spisu po przekazaniu jej Muzeum Narodowemu w Krakowie. Jak rozwijał się księgozbiór w trakcie życia artysty? Przeanalizujmy księgozbioru pod kątem tematycznym, dowiedzmy …

Back to Top