Bibliografia Polskiej Awangardy Artystycznej 1918 – 1939

Awangarda Artystyczna to formacja artystyczno-ideowa, obejmująca literaturę i wszystkie dziedziny sztuki. Narodziła się około 1910 roku, ale w Polsce pojawiła się dopiero po I wojnie światowej. Jest to zespół tendencji i trendów odrzucający dotychczasowe style, kreujący własny świat, nie naśladujący rzeczywistości, szukający odrębnego języka wyrazu.

Spis Treści

 1. Przedmowa
 2. Wykaz skrótów i symboli stosowanych w bibliografii
 3. Wykaz skrótów i symboli stosowanych w bibliografii
 4. Literatura
  1. Opracowania podstawowe
  2. Opracowania szczegółowe
   1. Grupa Awangarda Krakowska
   2. Grupa Bunt
   3. Grupa Futurystów Polskich
   4. Grupa Kwadryga
   5. Grupa Skamander
   6. Grupa Żagary
 5. Sztuka
  1. Opracowania podstawowe
  2. Opracowania szczegółowe
   1. Grupa Artes
   2. Grupa Bunt
   3. Grupa Formistów Polskich
   4. Grupa Kapistów
   5. Grupa Krakowska
   6. Grupa Rytm
 6. Indeks osobowy
 7. Indeks tytułowy
 8. Indeks wydawnictw

Przedmowa

„Bibliografia Polskiej Awangardy Artystycznej 1918 – 1939” została przygotowana w ramach realizowanych na pierwszym roku studiów licencjackich Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zajęć Źródeł bibliograficznych.

Awangarda Artystyczna to formacja artystyczno-ideowa, obejmująca literaturę i wszystkie dziedziny sztuki. Narodziła się około 1910 roku, ale w Polsce pojawiła się dopiero po I wojnie światowej. Jest to zespół tendencji i trendów odrzucający dotychczasowe style, kreujący własny świat, nie naśladujący rzeczywistości, szukający odrębnego języka wyrazu.

Spis rejestruje wydawnictwa samoistne, dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej, przedstawiające bliżej materiał związany z Awangardą Artystyczną rozwijającą się na terenie Polski w dwudziestoleciu międzywojennym.

W gromadzeniu danych wykorzystano „Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu”, „Bibliografię historii sztuki polskiej” oraz „Przewodnik bibliograficzny” zarówno w wersji drukowanej, jeśli mowa o „Przewodniku bibliograficznym” i „Bibliografii historii sztuki polskiej”, jak i elektronicznej dostępnej na stronie Biblioteki Narodowej (http://www.bn.org.pl) i stronie Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (http://www.bu.umk.pl).

Opisy bibliograficzne sporządzone są zgodnie z obowiązującymi polskimi normami, na podstawie informacji przejętych z „Przewodnika bibliograficznego”, „Bibliografii historii sztuki polskiej” i „Katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu”.

W bibliografii zastosowano opis rejestracyjny, w przypadku wydawnictw zwartych drugiego stopnia szczegółowości. Każdy opisy opatrzono kolejnymi numerami.

Całość materiału zgromadzono w dwóch działach zróżnicowanych ze względu na dziedzinę nauki, wprowadzając układ systematyczny zgodnie z czołowymi grupami literackimi i artystycznymi w danym okresie na terenie Polski. Podział wydawał się niezbędny dla poszukiwań w tej bibliografii, ponieważ bardzo rzadko poszukuje się jednocześnie informacji zarówno z Literatury jak i Sztuki. Hasło Sztuka, łączy w sobie wszelakie sztuki plastyczne.

Spis bibliograficzny uzupełniono wykazami: skrótów i symboli użytych w bibliografii, tytułów wydawnictw ciągłych i seryjnych wykorzystanych w bibliografii oraz indeksami: osobowym, tytułowym i wydawnictw. Indeks osobowy zawiera nazwiska zarówno wybranych autorów pozycji, którzy ewidentnie mieli wpływ na późniejszy obraz poruszanego zagadnienia, jak i przedstawicieli Awangardy Artystycznej, których wyróżniono kursywą w numeracji. Podobną selekcję wprowadzono do indeksu wydawnictw, wypisując jedynie te, które najbardziej przyczyniły się w do rozwoju literatury z zakresu Awangardy Artystycznej.

Bibliografia zawiera 127 pozycji bibliograficznych.

Bibliografia Polskiej Awangardy Artystycznej 1918 – 1939, została przygotowana na zajęcia Źródła bibliograficzne prowadzone przez dr Wandą A. Ciszewską.
Aktualizacja: 2 sierpnia 2013.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to Top